NEVADA LEADERS DELIVERED

Thank you Governor Steve Sisolak, Majority Leader Nicole Cannizzaro, and Speaker Jason Frierson for getting the Nevada Public Option across the finish line!

Public Option Nevada

The Nevada Option

Babaan ang halaga ng pangangalaga at mga iniresetang gamot sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng estado sa pagbili

Payagan ang mga empleyado at kontraktor ng maliliit na negosyo sa pag-akses sa de-kalidad at abot-kayang health insurance

Pagbibigay ng abot-kayang pagpipilian para sa mga taong nawalan ng trabaho at hindi ma-aprubahan sa Medicaid

Walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis dahil ang plan ang nagbabayad nito

Babaan ang gastos para sa lahat sa pamamagitan ng pagpuwersa sa mga kumpanya ng insurance na makipagkumpetensya para sa iyong negosyo

Ginagarantiyahan na ang mga taga rural Nevada ay may kalidad at abot-kayang pagpipilian

Nevadans Need ACCESSIBLE Affordable Quality HEALTHCARE

I-click ang PLAY para makita kung ano ang maibabahagi ng “The Nevada Option” para sa Nevadans
Play Video

Before the nevada option

After the nevada option

Aprubado ng mga Doktor ng Nevada!

IKAW BA AY
NAHIRAPAN SA
PAGHAHANAP ABOT-KAYANG
DE-KALIDAD NA PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN?

Ang mga sumusuporta sa
Nevada Option

2021 © Nevadans for Affordable Healthcare
Tagalog