NEVADA LEADERS DELIVERED

Thank you Governor Steve Sisolak, Majority Leader Nicole Cannizzaro, and Speaker Jason Frierson for getting the Nevada Public Option across the finish line!

Public Option Nevada

The Nevada Option

Giảm chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và thuốc kê đơn bằng khả năng điều đình của chính phủ

Cho phép nhân viên doanh nghiệp nhỏ và nhà thầu tiếp cận với bảo hiểm y tế chất lượng, giá cả phải chăng

Cung cấp một lựa chọn hợp lý cho những người bị mất việc làm và không đủ điều kiện nhận Medicaid

Người nộp thuế không phải trả chi phí nào vì chương trình tự chi trả

Giảm chi phí cho mọi người bằng cách buộc các công ty bảo hiểm cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn

Người dân Nevada ở nông thôn được đảm bảo có các lựa chọn chất lượng, giá cả phải chăng

Nevadans Need ACCESSIBLE Affordable Quality HEALTHCARE

Nhấp vào PLAY để xem các lựa chọn đã được phân phối như thế nào cho cư dân Nevada
Chơi Video

TRƯỚC KHI CÓ the nevada option

SAU KHI CÓ the nevada option

Bác sĩ Nevada chấp thuận!

CÓ BẠN KHÓ
KHĂN TRONG VIỆC
TÌM TRẢ CHI TRẢ
DỊCH VỤ Y TẾ CHẤT LƯỢNG KHÔNG?

Hỗ trợ
Nevada Option là…

2021 © Nevadans for Affordable Healthcare
Vietnamese